Vizyonumuz

Eren Hukuk Bürosu kendisini yerel faaliyetler ile sınırlamadan tüm bilgi birikimi ve deneyimlerini uluslararası kuruluşlara ve yabancılara İstanbul’daki ofislerinden aktarmaktadır. Müvekkillerinden Türk vatandaşı olmayan kimseler ile çeşitli hukuki meselelerinin çözüme kavuşmasında o ülkelerdeki avukat partnerleri ile iş birliği halinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

Eren Hukuk'un hedefi bilgi, deneyim ve yetkinliklerin tüm dünya çapında, gelecek kuşaklara taşınmasında ekol oluşturmaktır.

CEZA HUKUKU / ÖZEL HUKUK / ULUSLARARASI HUKUK / İŞ HUKUKU / İCRA İFLAS HUKUKU / TİCARET HUKUKU / FİKRİ SİNAİ HAKLARIN TÜM MEVZUATI VE TÜM HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDA PROFESYONEL DESTEK VERMENİN YANI SIRA YOĞUNLUKLU OLARAK MÜVEKKİLLERİMİZE HİZMET VERMEKTE OLDUĞUMUZ ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

#CEZA HUKUKU

#Uyuşturucu Suçları

#Dolandırıcılık Suçları

#Gasp ve Yağma Suçu

#Hırsızlık Suçu

#Cinsel İstismar Suçu

#Hakaret Suçu

#Tehdit Suçu

#Trafik Kazalarında Tazminat

#Disiplin Cezası

#Af Yasası (Aç Çıktı mı?)

#Denetimli Serbeslik

#Uzlaşma Yasası

#Açık Cezaevi (Açığa Çıkma)

#Hızlı Acil Müddetname

#İnfaz Erteleme

#AİLE HUKUKU

#Boşanma Davası

#Çekişmeli Boşanma Davası

#Anlaşmalı Boşanma Davası

#Boşanma Protokolü

#Velayet Davası

#Mal Paylaşım Davası

#Tanıma

#Nafaka Davası

#İddet Müddeti

#Kayınvalide Sorunları

#Boşandığı Kocanın Soyadını Taşıma

#Aldatma

#Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

#Aldatan anne

#Nişanın Bozulması

#Ortak Mallar 

#MİRAS HUKUKU

#Mirastan mal kaçırma davası,

#Vasiyetname ve miras sözleşmesi,

#Saklı payın korunması davası,

#Muvazaalı miras hukuku malı 

#Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,

#Tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,

#Mirasta tenkis davası,

#Mirasta mal paylaşımı 

#Danışıklı miras işlemlerine karşı iptal davaları,

#Reddi Miras işlemleri

#Evliliğin Butlanı

#İŞ HUKUKU

#İşe İade

#Mobing

#İşsizlik Maaşı 

#İstifa

 

​.